[1]
H. Pamugar, “PEMERIKSAAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT”, JTAKEN, vol. 3, no. 1, pp. 49–67, Jun. 2017.